Wednesday 20 December 2017

Εκδήλωση «Horizon 2020 Cyprus National Event» «Work Programmes 2018-2020 • Towards FP9»

Την ενημέρωση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας για θέματα πολιτικής σε σχέση με την υλοποίηση του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και τις διεργασίες για το 9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, έχει στόχο η εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας με τίτλο: «Horizon 2020 Cyprus National Event» - «Work Programmes 2018-2020 · Towards FP9». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2018, μεταξύ των ωρών 09.00-16.30, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν επίσης δώδεκα Προγράμματα Εργασίας 2018-2020 καθώς και πρακτικές συμβουλές για την υποβολή πετυχημένων προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020». Πιο αναλυτικά, το  Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ενότητες ως ακολούθως:
Η πρώτη ενότητα «H2020 Assessment in the light of the next Framework Programme» αφορά στην αποτίμηση της υλοποίησης του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», όπως επίσης και στις διεργασίες και τις κύριες συζητήσεις που γίνονται για τη δομή και το περιεχόμενο του 9ου Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ. Οι ομιλίες και παρουσιάσεις της ενότητας αυτής θα εστιάσουν κυρίως σε επίπεδο πολιτικών συμπερασμάτων και κατευθύνσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο θα παρουσιαστεί η πορεία συμμετοχής μέχρι στιγμής της Κύπρου στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και οι κύριες συνιστώσες των θέσεων της χώρας σε ότι αφορά τη διαμόρφωση του 9ου ΠΠ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αξιωματούχοι της ΕΕ και εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν τις κυριότερες πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα αριστείας, κινητικότητας νέων ερευνητών και καινοτομίας καθώς και μια σύνθεση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την υλοποίηση του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και τις προοπτικές για το 9ο ΠΠ. Η ενότητα θα ολοκληρωθεί με ανοικτή συζήτηση, με τη συμμετοχή των ομιλητών και του κοινού.
Η δεύτερη ενότητα «Work Programmes 2018-2020» αφορά στην παρουσίαση των Προγραμμάτων Εργασίας της περιόδου 2018 - 2020 που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και αφορούν επενδύσεις συνολικού ύψους 30 δις Ευρώ. Θα παρουσιαστούν δώδεκα Προγράμματα Εργασίας 2018-2010 καθώς και οι σχετικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για το 2018. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν με τη συμμετοχή εννέα αρμόδιων στελεχών της ΕΕ, των Εκπροσώπων της Κύπρου στις Διαχειριστικές Επιτροπές και των Εθνικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020».
Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει «Πρακτικά Εργαστήρια» με συμβουλές για την υποστήριξη της συμμετοχής σε προτάσεις του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020».  Πιο συγκεκριμένα, θα γίνουν τέσσερα παράλληλα εργαστήρια σχετικά με: (α) την ετοιμασία και υποβολή επιτυχημένων προτάσεων, (β) την ετοιμασία επιχειρηματικού πλάνου για τις προτάσεις του Προγράμματος Teaming και του SME Instrument, (γ) τις δυνατότητες αξιοποίησης των ηλεκτρονικών εργαλείων του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και του Enterprise Europe Network, με έμφαση στις νέες λειτουργίες που προσφέρουν και (δ) τις διαδικασίες πραγματοποίησης κλινικών δοκιμών σε έργα του τομέα της υγείας.
Παράλληλα, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει «Networking Corner» όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν συναντήσεις με τα αρμόδια στελέχη του ΙΠΕ για το Enterprise Europe Network και τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020».
Το πλήρες Πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.
Η Εγγραφή στην εκδήλωση είναι χωρίς χρέωση και γίνεται ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή υποστήριξης για το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» στο τηλέφωνο: 22205050 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  horizon2020@research.org.cy.

Tuesday 12 December 2017

Horizon 2020 Science with and for Society - Εκδήλωση Δικτύωσης - 29 Ιανουαρίου 2018

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα συμμετοχής σε Εκδήλωση Δικτύωσης (Brokerage Event) που διοργανώνεται στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) στις 29 Ιανουαρίου 2018 αναφορικά με τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Science with and and for Society» του Ορίζοντα 2020, του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).
Το Πρόγραμμα «Science with and and for Society» αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών κοινωνικών προκλήσεων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, την οικοδόμηση ικανοτήτων και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία. Μέσα από τις δράσεις που θα υποστηριχθούν αναμένεται ότι η επιστήμη θα γίνει πιο ελκυστική, κυρίως για τους νέους και θα προωθηθεί ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική συνείδηση («social awareness») ​​και την κοινωνική υπευθυνότητα («social responsibility») .
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα μετακίνησής τους. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση είναι διαθέσιμες εδώ. Εγγραφές στην εκδήλωση μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος Εργασίας «Science with and for Society 2018 - 2020» και τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Participant Portal ή να επικοινωνούν με την κα Ελεάνα Γαβριήλ, Λειτουργό του ΙΠΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για την εν λόγω θεματική περιοχή (egabriel@research.org.cy, 22205046).
Τέλος, σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα για κάλυψη των εξόδων συμμετοχής στη συνάντηση δικτύωσης που δίνεται μέσω του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» του Ιδρύματος  Προώθησης Έρευνας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Ίδρυμα μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες και κανονισμοί για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση βρίσκονται στην Πύλη IRIS εδώ.

Friday 17 November 2017

Ενημερωτική Ημερίδα και Εκδήλωση Δικτύωσης σε θέματα Μεταφορών, 13 Δεκεμβρίου 2017, Βρυξέλλες

Tο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διεξαγωγή Ενημερωτικής Ημερίδας που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Δεκεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες σε σχέση με τη Θεματική Περιοχή  «Smart, green and integrated transport» του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
Περισσότερες πληροφορίες για την Ενημερωτική Hμερίδα καθώς και για τη διαδικασία εγγραφής μπορείτε να βρείτε στο https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-transport-info-day. Για την Ημερήσια Διάταξη της εκδήλωσης, πατήστε εδώ.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας, από τις 14:30 μέχρι τις 18:30, θα διοργανωθεί από τα Εθνικά Σημεία Επαφής και Εκδήλωση Δικτύωσης (Brokerage Event). Για εγγραφή στην εκδήλωση δικτύωσης μπορείτε να επισκεφτείτε το https://www.b2match.eu/h2020transportcall2018/.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος και Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Θεματική Περιοχή «Smart, green and integrated transport», κα Ελεάνα Γαβριήλ στο τηλέφωνο 22 205046 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: egabriel@research.org.cy.

Friday 6 October 2017

Ηλεκτρονικό Εργαλείο «Horizon 2020 Dashboard»

Η ΕΕ έχει προχωρήσει με την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εργαλείου «Horizon 2020 Dashboard» το οποίο είναι ανοικτό προς το ευρύ κοινό και διαθέσιμο μέσα από την νέα Πύλη Projects and Results εδώ.
Το Εργαλείο «Horizon 2020 Dashboard» περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στοιχεία και στατιστικά αναφορικά με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Horizon 2020,  δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στο χρήστη να εξάγει συγκεκριμένα στοιχεία για μεμονωμένες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, Θεματικές Περιοχές (Topics), συγκεκριμένες χώρες, τύπους δικαιούχων κλπ.
Συγκεκριμένα, το εν λόγω εργαλείο, στην παρούσα πρώτη έκδοσή επιτρέπει:
  • Την εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων για τους συμμετέχοντες σε Προτάσεις του Horizon 2020,
  • Την εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων για χρηματοδοτούμενα Έργα, και
  • Την εκτεταμένη επιλογή γραφικών και συνόλων δεδομένων σε Έργα.

Thursday 20 April 2017

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Individual Fellowships, Δράσεις Marie Skłodowska-Curie

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ανακοίνωση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Individual Fellowships στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA-IF) του Προγράμματος Horizon 2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων έχει οριστεί η 14η Σεπτεμβρίου 2017.
Η συγκεκριμένη Πρόσκληση έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη έμπειρων ερευνητών προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους μέσω της κατάρτισης ή μέσω της τοποθέτησής τους για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα ή στον ιδιωτικό τομέα. Οι Δράσεις έχουν οριζόντια (“bottom-up”) θεματολογία και είναι ανοικτές σε ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας, δεδομένου ότι η έρευνα θα διεξαχθεί σε χώρα μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν την Ανοικτή Πρόσκληση στην Πύλη Συμμετεχόντων για το Πρόγραμμα Horizon 2020 καθώς και το σχετικό Guide for Applicants. Για εξειδικευμένη στήριξη και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου, κα Λίτσα Κουντουρίδου (email: lkountouridou@research.org.cy, τηλ: 22205020) και κα Κωνσταντίνα Μακρή (email: cmakri@research.org.cy, τηλ: 22205054).
Δωρεάν Υπηρεσία Προεπισκόπησης Προτάσεων
Τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου θα προσφέρουν όπως και κάθε χρόνο τη δωρεάν υπηρεσία Προεπισκόπησης Προτάσεων που θα υποβληθούν για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση. Η υπηρεσία αυτή συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κειμενογραφικό έλεγχο, εισηγήσεις προετοιμασίας – σχεδιασμού της Πρότασης και επεξήγηση των απαιτήσεων των εντύπων, καθώς και εισηγήσεις για την προσέγγιση της συνολικής στρατηγικής και δομής της Πρότασης.
Για να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής στο οποίο θα πρέπει να επισυνάπτεται και το προσχέδιο της πρότασης σε μορφή word, τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης.
Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ενώ Προτάσεις που θα υποβληθούν για προεπισκόπηση μετά τις 24 Αυγούστου 2017, θα τύχουν σύντομης προεπισκόπησης με γενικά σχόλια και εισηγήσεις όπου είναι δυνατόν.

Friday 10 February 2017

Αναζήτηση Συνεργατών «Cultural Literacy of Young Generations in Europe»

Κοινωνική Πρόκληση 6 «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με Κωδικό CULT-COOP-03-2017 και Θέμα «Cultural Literacy of Young Generations in Europe»
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στo πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 και της Κοινωνικής Πρόκλησης 6 «Inclusive, Innovative and Reflective Societies», έχει ληφθεί αναζήτηση συνεργατών από την Πολωνία, ως ακολούθως:
Οργανισμός: University of Szczecin, Poland
Kωδικός Πρόσκλησης: CULT-COOP-03-2017
Θέμα: Cultural Literacy of Young Generations in Europe
Για την αναζήτηση συνεργατών πατήστε εδώ.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για την εν λόγω Κοινωνική Πρόκληση κα Κωνσταντίνα Μακρή (Ηλ. Ταχυδρομείο: cmakri@research.org.cy, τηλ. 22205054).
Συναφώς, αναφέρεται ότι η Κοινωνική Πρόκληση 6 υποστηρίζει δράσεις που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες και μελλοντικές δυσκολίες που επηρεάζουν την ανάπτυξή της. Αυτό θα γίνει μέσω της απόκτησης μιας καλύτερης κατανόησης των κοινωνικών αλλαγών στην Ευρώπη και του αντίκτυπου τους στην κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάλυση και η ανάπτυξη κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης και διαπολιτισμικής δυναμικής, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω της επιστήμης αιχμής και της διεπιστημονικότητας, της τεχνολογικής προόδου και οργανωτικών καινοτομιών. Επιπλέον, η Κοινωνική Πρόκληση 6 στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης των  καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην Ευρώπη μέσω της εμπλοκής των πολιτών, των κοινωνικών συνόλων, των επιχειρήσεων και των χρηστών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Παράλληλα, στοχεύει στο να συμβάλει στην κατανόηση της πνευματικής βάσης της Ευρώπης, την ιστορία της και τις πολλές ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές επιρροές, ως πηγή έμπνευσης για τη ζωή μας σήμερα.
Περισσότερες ευκαιρίες δικτύωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα CORDIS και στην ιστοσελίδα του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής (www.net4society.eu) της εν λόγω Κοινωνικής Πρόκλησης.
Επισημαίνεται ότι, όσοι αναζητούν συνεργάτες για συμμετοχή σε προτάσεις του Προγράμματος HORIZON 2020 μπορούν να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να τα προωθήσουν στο αρμόδιο Σημείο Επαφής και στη συνέχεια θα προωθηθεί, με τη βοήθεια των Εθνικών Σημείων Επαφής, σε πιθανούς ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος Εργασίας «Inclusive, Innovative and Reflective Societies», το Πρόγραμμα Εργασίας και τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Participant Portal ή να επικοινωνούν με την κα Κωνσταντίνα Μακρή.

Friday 27 January 2017

Horizon 2020 Science with and for Society - Εκδήλωση Δικτύωσης, 10 Μαρτίου 2017, Βρυξέλλες

Εκδήλωση Δικτύωσης («Brokerage Event») διοργανώνεται στις 10 Μαρτίου 2016 στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) αναφορικά με τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Science with and and for Society» του HORIZON 2020, του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).
Το Πρόγραμμα «Science with and and for Society» αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών κοινωνικών προκλήσεων που περιλαμβάνονται στο HORIZON 2020, την οικοδόμηση ικανοτήτων και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία. Μέσα από τις δράσεις που θα υποστηριχθούν αναμένεται ότι η επιστήμη θα γίνει πιο ελκυστική, κυρίως για τους νέους και θα προωθηθεί ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική συνείδηση («social awareness») ​​και την κοινωνική υπευθυνότητα («social responsibility»).
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα μετακίνησής τους. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.b2match.eu/horizon-swafs2017. Εγγραφές στο Συνέδριο μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος Εργασίας «Science with and for Society 2016 - 2017» και τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Participant Portal ή να επικοινωνούν με την κα Ελεάνα Γαβριήλ, Λειτουργό του ΙΠΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρο για την εν λόγω θεματική περιοχή (egabriel@research.org.cy, 22205046).
Τέλος, σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα για κάλυψη των εξόδων συμμετοχής στη συνάντηση δικτύωσης που δίνεται μέσω του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» του Ιδρύματος  Προώθησης Έρευνας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Ίδρυμα τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την προγραμματιζόμενη Εκδήλωση. Περισσότερες πληροφορίες και κανονισμοί για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ εδώ.