Wednesday, 26 November 2014

Μηχανή Αναζήτησης, Πληροφόρησης και Πλοήγησης για την Ματιά Ερευνητή 2014

Με την πλατφόρμα αυτή μπορεί το κοινό να δει τα περίπτερα της διοργάνωσης, να αναζητήσει και να διαβάσει τις περιγραφές των διοργανωτών αλλά και να πλοηγηθεί διαδραστικά προς συγκεκριμένο περίπτερο απευθείας από το κινητό τηλέφωνο (Android, Windows Phone και Web)!

http://anyplace.cs.ucy.ac.cy/viewer/?&searchEnabled=true&mode=web&buid=building_715357b2-fed1-4e41-9f0e-ad6822b04a2e_1415823405587&floor=0&selected=poi_6311c764-c655-4d25-878c-46e6665e0c69

Friday, 17 October 2014

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

31 Οκτωβρίου 2014, 09:00 – 13:00, ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, Λευκωσία

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Horizon 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020) και τον κύκλο Εξειδικευμένων Εργαστηρίων που έχει ξεκινήσει για το σκοπό αυτό, οργανώνει Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για αρχάριους με θέμα: «Πρόγραμμα για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης “HORIZON 2020” και Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για Ερευνητές στα Πρώτα Στάδια Καριέρας». Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2014, στα Γραφεία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (Λεωφ. Στροβόλου 123), στη Λευκωσία.

Με κύριο στόχο τη μέγιστη δυνατή στήριξη ερευνητών στα πρώτα στάδια καριέρας ως προς τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Horizon 2020, το Εργαστήρι αναμένεται να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δίδονται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος και να γνωρίσουν πετυχημένες στρατηγικές ετοιμασίας Προτάσεων. Για το σκοπό αυτό, θα παρουσιαστούν η δομή του Προγράμματος με τους τύπους χρηματοδότησης και τον τρόπο εύρεσης κατάλληλης θεματικής, ενώ θα δοθεί έμφαση στις ευκαιρίες για ερευνητές στα πρώτα στάδια της καριέρας τους και θα παρουσιαστούν πρακτικές συμβουλές για συγγραφή επιτυχημένων προτάσεων. Το Εργαστήρι θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Παρουσιάσεις, πρακτικά παραδείγματα καθώς και διάφορες διαδραστικές ασκήσεις. Η Ημερήσια Διάταξη επισυνάπτεται.
Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου ενώ λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα του Εργαστηρίου, ο αριθμός συμμετεχόντων δεναναμένεται να ξεπεράσει τα είκοσι (20) άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Ομάδα Στόχος
Λόγω του εξειδικευμένου περιεχομένου του Εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι στα πρώτα στάδια της ερευνητικής τους καριέρας (Προπτυχιακοί/ Μεταπτυχιακοί/ Διδακτορικοί Φοιτητές ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές με το πολύ 2-3 χρόνια από την απόκτηση του Διδακτορικού) και να έχουν λίγες ή και καθόλου γνώσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Horizon 2020 και τη συγγραφή Προτάσεων.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο και το αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 24η Οκτωβρίου 2014 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( horizon2020@research.org.cy). Η συμμετοχή στο Εργαστήρι είναι δωρεάν. Παρακαλούμε σημειώστε ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάσει την προαναφερόμενη Ομάδα Στόχο και τη λογική "first-come / first-served".
Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πάνω Εργαστήρι και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 20205050, email:  horizon2020@research.org.cy).

Wednesday, 15 October 2014

ΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

Οι ευκαιρίες που έχουν οι Κύπριοι για χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ είναι το θέμα σειράς ενημερωτικών σεμιναρίων που διοργανώνουν η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε όλες τις πόλεις τις Κύπρου. Τα σεμινάρια διοργανώνοντα μέσα στα πλαίσια της όλης προσπάθειας που γίνεται με πρωταρχικό στόχο, τη μεγαλύτερη δυνατή και αποτελεσματική αξιοποίηση από τους Κύπριους πολίτες και Κυπριακούς φορείς των πόρων από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2020


Τα σεμινάρια που είναι ανοικτά στο κοινό θα περιέχουν γενική παρουσίαση για όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ και ζωντανή περιήγηση της Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. Το κάθε σεμινάριο θα συμπεριλαμβάνει επίσης και εξειδικευμένη παρουσίαση για ένα συγκεκριμένο ανταγωνιστικό πρόγραμμα, όπως το COSME, το ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ2020 , η Δημιουργική Ευρώπη και άλλα.
Το πρώτο ενημερωτικό σεμινάριο θα γίνει στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Λάρνακα την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014 και η ώρα 16:45 – 19:45, σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Λάρνακας και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Μετά τη γενική παρουσίαση θα ακολουθήσει εξειδικευμένη παρουσίαση για το ανταγωνιστικό πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ2020 από εμπειρογνώμονα της ΓΔ Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας θα μιλήσει επίσης για τον ρόλο των εθνικών σημείων επαφής της Κύπρου και συμβουλές για επιτυχημένες προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ2020.
Στο σεμινάριο οι Κύπριοι πολίτες και φορείς/οργανισμοί θα έχουν την ευκαιρία να έχουν μια σφαιρική ενημέρωση για τις πηγές  χρηματοδότησης από ΕΕ και θα μπορέσουν να μιλήσουν από κοντά με τους αρμόδιους λειτουργούς τους Κράτους, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΙΠΕ για τα ανταγωνιστικά Προγράμματα και ιδιαίτερα για το ανταγωνιστικό πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ και να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν σε θέματα έρευνας και καινοτομίας.
Θα ακολουθήσουν άλλα ενημερωτικά σεμινάρια για ευκαιρίες χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ στην Πάφο, Λεμεσό και Λευκωσία.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση pdf - 443 KB [443 KB] και το πρόγραμμα pdf - 585 KB [585 KB] του σεμιναρίου στην Λάρνακα.

Monday, 22 September 2014

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης του SME Instrument Stage 1 (Ιούνιος 2014)


Η Ε.Ε. δημοσίευσε κατάλογο των επιτυχούσων προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του SME Instrument (Stage 1) με καταληκτική ημερομηνία τον Ιούνιο του 2014.

Επιπρόσθετα, έχει ετοιμαστεί και σχετικός χάρτης όπου φαίνεται η γεωγραφική διασπορά των εμπλεκομένων φορέων.


Sunday, 31 August 2014

Δεύτερος Κύκλος Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων για το Πρόγραμμα Horizon 2020 για Αρχάριους με θέμα την Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Horizon 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020) και τη σειρά Εξειδικευμένων Εργαστηρίων που έχει ξεκινήσει για το σκοπό αυτό, διοργανώνει δεύτερο κύκλο Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων με θέμα την Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων ειδικά διαμορφωμένα για αρχάριους, λόγω του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος που προέκυψε για τα Εργαστήρια που διοργανώθηκαν τον Ιούνιο του 2014. Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούνστις 22 και 24 Σεπτεμβρίου 2014 στο ΞενοδοχείοHoliday Inn, στη Λευκωσία.  

Με κύριο στόχο τη μέγιστη δυνατή στήριξη νεοεισερχόμενων ερευνητών στο Πρόγραμμα Horizon 2020, τα Εργαστήρια αναμένεται να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δίδονται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος, αναπτύσσοντας πετυχημένες στρατηγικές ετοιμασίας Προτάσεων. Για το σκοπό αυτό, θα παρουσιαστεί ο ολοκληρωμένος κύκλος συγγραφής Προτάσεων συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης της κατάλληλης θεματικής για την κάθε ιδέα, διαμόρφωσης Προτάσεων, Αναζήτησης Συνεργατών και κατάρτισης Προϋπολογισμού. Το Εργαστήρι θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Παρουσιάσεις, πρακτικά παραδείγματα καθώς και διάφορες διαδραστικές ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση των μεθόδων συγγραφής πετυχημένων Προτάσεων από τους συμμετέχοντες. Η Ημερήσια Διάταξη επισυνάπτεται.
Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου ενώ λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα των Εργαστηρίων, ο αριθμός συμμετεχόντων δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα τριάντα (30) άτομα ανά Εργαστήριο (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).  

Ομάδα Στόχος
Λόγω του εξειδικευμένου περιεχομένου του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν λίγες ή/και καθόλου γνώσεις σχετικά με τη συγγραφή Προτάσεων για το Πρόγραμμα Horizon 2020, αλλά και για προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο της Ε.Ε. (π.χ. 7ο ΠΠ) και Εθνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα (ΔΕΣΜΗ ΙΠΕ) γενικότερα.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των Εργαστηρίων δεν αναμένεται να γίνει ειδική αναφορά στην ετοιμασία Προτάσεων για υποβολή σε Προγράμματα με εξειδικευμένα έντυπα υποβολής και διαδικασίες. Ως εκ τούτου, άτομα τα οποία ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την ετοιμασία Προτάσεων στο πλαίσιο Προγραμμάτων όπως π.χ. τα Marie Skłodowska-Curie Actions καιEuropeanResearchCouncil (ERCGrants, μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τα αρμόδια ΕΣΕ για παροχή εξατομικευμένης στήριξης. 

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο και το αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2014 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy). Η συμμετοχή στο Εργαστήρι είναι δωρεάν.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πάνω Εργαστήρι και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 20205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Monday, 25 August 2014

SME Instrument Phase 1 - Πρώτα Συμπεράσματα

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης των Πρώτων Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020

 

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των Προτάσεων που υποβλήθηκαν για την πρώτη φάση του Εργαλείου Χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Instrument Phase 1) στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 για Έρευνα και Καινοτομία της Ε.Ε. (2014-2020).

 

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ε.Ε., από τις 2,666 Προτάσεις που υποβλήθηκαν, μόνο οι 2,602 ήταν επιλέξιμες ενώ μόνο 317 από αυτές έλαβαν βαθμολογία πέραν του ελάχιστου ορίου. Οι περισσότερες υποβολές Προτάσεων με σημαντική διαφορά υποβλήθηκαν στη Θεματική Περιοχή Information and Communication Technologies - ICT (886), ενώ μεγάλος αριθμός υποβολών καταγράφηκε και στις περιοχές Secure, Clean and Efficient Energy (374) και Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology (310). Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε., οι περισσότερες πετυχημένες Προτάσεις υποβλήθηκαν από την Ισπανία (39), ενώ υψηλές αποδόσεις είχαν το Ηνωμένο Βασίλειο (26), η Ιταλία (20), η Γερμανία (11), η Ιρλανδία (10) και η Γαλλία (9). Δυστυχώς, καμία Πρόταση δεν επιλέγηκε για χρηματοδότηση από δέκα χώρες της Ε.Ε., μεταξύ άλλων και η Κύπρος και η Ελλάδα, αλλά και από τις περισσότερες συνδεδεμένες χώρες με εξαίρεση το Ισραήλ (4), τη Νορβηγία (2) και τη Τουρκία (2).

Συναφώς αναφέρεται ότι το SME Instrument αποτελεί καινοτομία του Προγράμματος Horizon 2020 σε σχέση με προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο της Ε.Ε., αφού πρόκειται για εξειδικευμένο εργαλείο για τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), χωρίς να απαιτείται η δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας. Το Εργαλείο  διαχωρίζεται σε τρεις φάσεις με δυνατότητα υποβολής Προτάσεων μόνο στην πρώτη και δεύτερη φάση. Συγκεκριμένα, η πρώτη φάση αφορά στην κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου σε περίοδο έξι μηνών με ενίσχυση κατ’ αποκοπή ποσού (lump sum) ύψους €50,000 από την Ε.Ε.. Η δεύτερη φάση αφορά σε Έργα διάρκειας 12 – 24 μηνών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών κοντά στο επίπεδο της αγοράς με ένταση ενίσχυσης 70% και μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση τα 2,5 εκατομμύρια Ευρώ. Τέλος, η τρίτη φάση δεν περιλαμβάνει χρηματοδότηση όμως αφορά σε ενεργή στήριξη των ΜΜΕ για την ετοιμασία του τελικού προϊόντος ή της προτεινόμενης υπηρεσίας για εισδοχή στην αγορά.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι για συμμετοχή και λήψη χρηματοδότησης στο πλαίσιο του εν λόγω Εργαλείου απαιτείται υψηλός δείκτης τεχνολογικής ετοιμότητας (Technology Readiness Level ≈ 6) ενώ η Ε.Ε. υπογραμμίζει ότι το Εργαλείο στοχεύει καθαρά στη χρηματοδότηση ΜΜΕ οι οποίες έχουν επενδύσει ενεργά στην καινοτομία, με υψηλό δείκτη ανάπτυξης και φιλοδοξίες παγκόσμιας εμβέλειας.

Τα συμπεράσματα σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.Ε. που έχουν προκύψει από την Αξιολόγηση των Προτάσεων που απορρίφθηκαν συνοψίζονται ως εξής:
  1. Υπερβολική έμφαση στην υλοποίηση Έργων και ανεπαρκής αναφορά στην επιχειρηματική ευκαιρία που παρουσιάζεται.
  2. Ελλιπής περιγραφή της εταιρείας (απαιτείται επεξήγηση γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία θα επιτύχει και όχι οι ανταγωνιστές της).
  3.  Περιορισμένες πληροφορίες για τυχόν ανταγωνιστικές λύσεις.
  4.  Χαμηλό επίπεδο καινοτομίας και προτάσεις για ανάπτυξη προϊόντων που ήδη υπάρχουν στην αγορά.
  5. Εισηγήσεις σε επίπεδο ιδέας χωρίς περιγραφή του πλάνου για την εισδοχή στην αγορά.
  6. Αρκετές εταιρείες απλά δοκίμαζαν την τύχη τους.

Τα συμπεράσματα αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί με στόχο να αποτελέσουν μαθήματα για το μέλλον σε όσες ΜΜΕ επιθυμούν να υποβάλουν Πρόταση και να αξιοποιήσουν το Εργαλείο SME Instrument. Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία είναι η 24η Σεπτεμβρίου 2014.

Υπενθυμίζεται ότι τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για το Πρόγραμμα Horizon 2020 που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων για παροχή άμεσης πληροφόρησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως προεπισκόπηση προτάσεων, επίλυση αποριών σε διαδικαστικά θέματα, επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα για την ουσιαστική υποστήριξή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).Sunday, 22 June 2014

Διαχείριση Έργων του 7ου ΠΠ μέσω του Participant Portal

Στο πλαίσιο των μέτρων τα οποία στοχεύουν στην απλούστευση του τρόπου διαχείρισης Έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ο ΠΠ) για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισής τους μέσω της διαδικτυακής πύλης Participant Portal.

Με στόχο τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών η Επιτροπή επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση του συστήματος μέσα από εισηγήσεις και σχόλια των ίδιων των χρηστών. Για το σκοπό αυτό διοργανώνει στις Βρυξέλλες στις 24 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 (ώρα Βρυξελλών) συνάντηση με μια ομάδα εξωτερικών χρηστών για να ανταλλάξει απόψεις. Η συνάντηση αυτή θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου με τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων και σχολίων από όσους το παρακολουθήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ακόλουθο εργαλείο διαδικτυακής αναμετάδοσης:

Σημαντική σημείωση: οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό forum για να έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή αναμετάδοση. Για να δοκιμάσουν κατά πόσο ο υπολογιστής τους είναι συμβατός με το εργαλείο διαδικτυακής αναμετάδοσης (webcasting toolθα πρέπει να ακολουθήσουν τον ακόλουθο ιστότοπο:http://scic.ec.europa.eu/streaming/systemtest.php.

Η σύνδεση θα είναι διαθέσιμη από τις 14:00 (ώρα Βρυξελλών).

Η διαδικτυακή πύλη Participant Portal είναι η κεντρική πύλη εισόδου και το μοναδικό ηλεκτρονικό εργαλείο για το 7ο ΠΠ (το οποίο ολοκληρώθηκε το 2013) αλλά και για το διάδοχό πρόγραμμα HORIZON 2020. Στόχος του ηλεκτρονικού αυτού εργαλείου είναι να εξυπηρετήσει με το πιο ευέλικτο δυνατόν τρόπο τους συμμετέχοντες που διαχειρίζονται Έργα του 7ου  αλλά και αυτούς που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο νέο Πρόγραμμα HORIZON 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος «HORIZON 2020», των επιμέρους Προσκλήσεων και τη διαδικασία Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα Participant Portal ή να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) στο ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Friday, 20 June 2014

Δομή Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020


Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η υποβολή προτάσεων για την 1η φάση του SME Instrument

Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα από την Ε.Ε., μέχρι την πρώτη καταληκτική ημερομηνία για το την 1η φάση του SME Instrument  στις 18 Ιουνίου 2014, υποβλήθηκαν συνολικά 2666 προτάσεις, εκ των οποίων 19 προτάσεις με Συντονιστές από Κύπρο.Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε στα θέματα "open disruptive innovation" (885), "low carbon energy systems" (372), "nanotechnologies" (305) και "eco-innovation/raw materials"(241). 


Το αναμενόμενο ποσοστό επιτυχίας των προτάσεων που υποβλήθηκαν σε αυτή την καταληκτική ημερομηνία είναι 6.2%.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Wednesday, 18 June 2014

«HORIZON 2020» Ηλεκτρονική Υπογραφή των Συμβολαίων ΈργουΣτο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «HORIZON 2020», του νέου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έναν σύντομο Οδηγό για τη νέα διαδικασία υπογραφής των Συμβολαίων Έργου.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, η υπογραφή των Συμβολαίων θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης Participant Portal χωρίς να απαιτείται σε οποιοδήποτε στάδιο η υπογραφή από τους Δικαιούχους της έντυπης μορφής. Αναλυτικά η νέα διαδικασία περιγράφεται στο σχετικό Οδηγό.


Η ηλεκτρονική αυτή διαδικασία αναμένεται να συμβάλει στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ετοιμασία των Συμβολαίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος «HORIZON 2020», των επιμέρους Προσκλήσεων και τη διαδικασία Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα Participant Portal ή να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) στο ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Monday, 19 May 2014

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για το Πρόγραμμα Horizon 2020 για Αρχάριους με θέμα την Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Horizon 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020) και τον  κύκλο Εξειδικευμένων Εργαστηρίων που έχει ξεκινήσει για το σκοπό αυτό, οργανώνει Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα την Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων ειδικά διαμορφωμένο για αρχάριους. Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθείστις 12 Ιουνίου 2014 στο ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Λευκωσία.  

Με κύριο στόχο τη μέγιστη δυνατή στήριξη νεοεισερχόμενων ερευνητών στο Πρόγραμμα Horizon 2020, το Εργαστήρι αναμένεται να  βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δίδονται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος, αναπτύσσοντας πετυχημένες στρατηγικές ετοιμασίας Προτάσεων. Για το σκοπό αυτό, θα παρουσιαστεί ο ολοκληρωμένος κύκλος συγγραφής Προτάσεων συμπεριλαμβανομένου της εύρεσης της κατάλληλης θεματικής για την κάθε ιδέα, διαμόρφωσης Προτάσεων, Αναζήτησης Συνεργατών και κατάρτισης Προϋπολογισμού. Το Εργαστήρι θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Παρουσιάσεις, πρακτικά παραδείγματα καθώς και διάφορες διαδραστικές ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση των μεθόδων συγγραφής πετυχημένων Προτάσεων από τους συμμετέχοντες. Η Ημερήσια Διάταξη επισυνάπτεται.

Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου ενώ λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα του Εργαστηρίου, ο αριθμός συμμετεχόντων δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα είκοσι (20) άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Σημειώνεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων έχει ήδη προγραμματιστεί δεύτερο Εργαστήρι για το Σεπτέμβριο του 2014, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Ομάδα Στόχος
Λόγω του εξειδικευμένου περιεχομένου του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν λίγες ή και καθόλου γνώσεις σχετικά με τη συγγραφή Προτάσεων για το Πρόγραμμα Horizon 2020. 

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο και το αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 4η Ιουνίου 2014 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy). Η συμμετοχή στο Εργαστήρι είναι δωρεάν.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πάνω Εργαστήρι και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 20205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Thursday, 15 May 2014

Δημόσια Διαβούλευση για την ανάδειξη νέων Θεματικών Ενοτήτων για το Πρόγραμμα FET Proactive

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής εισηγήσεων/ιδεών στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διεξάγει η Ε.Ε. με στόχο την ανάδειξη νέων Θεματικών Ενοτήτων για χρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος FET Proactive του Προγράμματος Horizon 2020.  Η Δημόσια Διαβούλευση διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων είναι η 15η Ιουνίου 2014.

Συναφώς αναφέρεται ότι το Πρόγραμμα FET Proactive είναι μέρος του μεγαλύτερου Προγράμματος Future and Emerging Technologies του Horizon 2020 που αφορά σε πρωτοβουλία της E.E. για χρηματοδότηση πολλά υποσχόμενων Έργων υψηλού ρίσκου. Το Πρόγραμμα FΕΤ Proactive αποτελεί μια ενεργή προσπάθεια για χρηματοδότηση έρευνας και κανοτομίας σε νέα πεδία. Με μια καθ’όλα διερευνητική προσέγγιση για ανακάλυψη και στήριξη νέων ενοτήτων που δεν είναι ακόμη αρκετά ώριμες για ένταξη στον οδικό χάρτη της έρευνας, στόχος του Προγράμματος είναι και η δημιουργία νέων διεπιστημονικών ερευνητικών κοινοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το Πρόγραμμα αυτό καθώς και τις ενότητες που χρηματοδοτούνται στο παρόν στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν το σχετικόΠρόγραμμα Εργασίας.

Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι να διαμορφωθούν θεματικές οι οποίες θα συντείνουν στην αλλαγή της κατεύθυνσης της έρευνας του μέλλοντος. Η διαβούλευση αποτελείται από μια σειρά από συζητήσεις, στο πλαίσιο των οποίων οι συμμετέχοντες μπορούν να προτείνουν ιδέες για νέες πρωτοβουλίες μέσω της ιστοσελίδας ή να συζητήσουν τα εννέα θέματα έρευνας που προέκυψαν από την προηγούμενη διαβούλευση, με σκοπό να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο αυτά εξακολουθούν να είναι σημαντικά. Τα θέματα αυτά και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοί τους για ανάρτηση σχολίων είναι τα ακόλουθα:


Σημειώνεται ότι οι εισηγήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση είναι διαθέσιμα στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, για ενημέρωση και τυχόν περαιτέρω σχολιασμό από άλλους ενδιαφερόμενους.
Για περαιτέρω πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου, Επιστημονική Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, κα Λίτσα Κουντουρίδου (τηλ. 22205020, email: lkountouridou@research.org.cy).

Εκπαιδευτική Ημερίδα “Individual Fellowships 2014: Marie Skłodowska – ‘Curie-ous’ on How to Prepare a Competitive Proposal”


Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «HORIZON 2020” οργανώνει Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο «Individual Fellowships 2014: Marie Skłodowska – ‘Curie-ous’ on How to Prepare a Competitive Proposal»

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 05 Ιουνίου 2014 στο Ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Λευκωσία. 

Σκοπός της Ημερίδας είναι να ενημερωθεί η ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για θέματα που αφορούν:
- στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης “Individual Fellowships 2014” και στην κατανόηση των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας, 
- σε πρακτικές συμβουλές και εισηγήσεις για την προετοιμασία και τη συγγραφή σχετικής πρότασης,

Εκπαιδευτές θα είναι ο κ. Γιάννης Βακόνδιος από το Unit A.2 της Research Executive Agency στις Βρυξέλλες, καθώς και ο κ. Πιεραντώνιος Παπάζογλου ως Εθνικό Σημείο Επαφής από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Επίσης, στην Ημερίδα θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους άτομα που συμμετείχαν ως ερευνητές στις πρόσφατες παρόμοιες Προσκλήσεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο και θα δώσουν συμβουλές επιτυχίας.

Σημειώνεται ότι η Ημερίδα απευθύνεται σε άτομα που θα καταρτίσουν Πρόταση MSCA-IF-2014. Σημειώνεται, επίσης, ότι η Ημερίδα θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις αλλά και διαδραστικές ασκήσεις.

Η εγγραφή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η Ελληνική. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο προσχέδιο της Ημερήσιας Διάταξης. 

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής και την αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 2α Ιουνίου 2014 στο ΙΠΕ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση horizon2020@research.org.cy ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22205001.

Πληροφορίες
Πιεραντώνιος Παπάζογλου (Eθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»), Επιστημονικός Λειτουργός, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (τηλ. 22205048, email ppapazoglou@research.org.cy).

AGENDA_MSCA-IF_Cyprus-RPF_05 JUNE 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ 05 ΙΟΥΝ 2014


Tuesday, 1 April 2014

Κύκλος Εξειδικευμένων Εργαστηρίων από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας για το Πρόγραμμα «HORIZON 2020»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα έχει ξεκινήσει κύκλο Εξειδικευμένων Εργαστηρίων για θέματα που αφορούν στη συμμετοχή στο νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020).

Ο πρώτος κύκλος των Εξειδικευμένων Εργαστηρίων εγκαινιάστηκε την εβδομάδα αυτή με δύο Εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αντίστοιχα και αφορούσαν σε Νομικά και Οικονομικά Θέματα του HORIZON 2020. Θα ακολουθήσουν Εξειδικευμένα Εργαστήρια με θέμα την Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων.

Σκοπός της νέας αυτής πρωτοβουλίας του ΙΠΕ είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση η οποία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συμμετεχόντων και ταυτόχρονα εξειδικευμένη στα επιμέρους θέματα που σχετίζονται με το εν λόγω Πρόγραμμα. Το περιεχόμενο των Εργαστηρίων είναι δομημένο με τρόπο που να απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να εμπλακούν ενεργά στο HORIZON 2020. Εκπαιδευτές είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής(ΕΣΕ) στο ΙΠΕ για το HORIZON 2020. Σημειώνεται ότι η νέα αυτή υπηρεσία του ΙΠΕ προς την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου προφέρεται δωρεάν.

Ο πρώτος κύκλος των Εξειδικευμένων Εργαστηρίων θα διοργανωθεί σε συνεργασία με Φορείς από την Κύπρο που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους (π.χ. Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, οργανωμένους φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων κ.α). Θα ακολουθήσει ένας δεύτερος κύκλος Εργαστηρίων ανοικτά στο υπόλοιπο κοινό και στοχευμένα ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας των συμμετεχόντων (π.χ. Εργαστήρια για αρχάριους και Εργαστήρια για Έμπειρους). Ο αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε Εργαστήριο δεν θα ξεπερνά τα 20 άτομα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των Εξειδικευμένων Εργαστηρίων και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 20205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Thursday, 6 March 2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ “EUROPEAN RESEARCH COUNCIL PROGRAMMES AND HORIZON 2020”

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να πληροφορήσει τους ενδιαφερομένους ότι οι παρουσιάσεις που έγιναν στο πλαίσιο της Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα “European Research Council Programmes and HORIZON 2020”, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2014 στο Ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία και σχετικό έντυπο του ERC για την Κύπρο είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά.Wednesday, 5 March 2014

Ενημερωτική Ημερίδα - «Legal and Financial Issues and the Model Grant Agreement in Horizon 2020»

14 Μαρτίου 2014, Ξενοδοχείο Holiday Inn, Λευκωσία 
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο«Legaland Financial Issues and the Model Grant Agreement in Horizon2020».  
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθείστις 14 Μαρτίου 2014, στο ΞενοδοχείοHoliday Inn, στη Λευκωσία.

Ομιλητές θα είναι ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. David Mejuto (LegalOfficerDGResearch & InnovationUnit J1 Common Legal Support Service) καθώς και αρμόδια στελέχη του ΙΠΕ για το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να ενημερωθεί η ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για θέματα που αφορούν:
  • Νομικά και Οικονομικά Ζητήματα στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020
  • Κανόνες Συμμετοχής
  • Πρότυπο Συμφωνητικό Συνεργασίας

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να θέσουνπροκαθορισμένα ερωτήματα προς τον Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ), προκειμένου να απαντηθούν και να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της Ημερίδας. 

Η εγγραφή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο προσχέδιο της Ημερήσιας Διάταξης.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής και την αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι τη 13η Μαρτίου 2014 στο ΙΠΕ με τηλεομοιότυπο (22205001) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ipe4@research.org.cy).

Πληροφορίες
Λίνα Τσούμπανου
ΕΣΕ «Ασφαλείς Κοινωνίες», «Νομικά και Οικονομικά Ζητήματα»
Επιστημονικός Λειτουργός
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
τηλ. 22205055

Thursday, 27 February 2014

Εξελίξεις σε σχέση με τη συμμετοχή της Ελβετίας στο HORIZON 2020

"As the negotiations on Switzerland’s association to Horizon 2020 could not be completed, 
Switzerland has to be considered a non-associated country."

Διαβάστε περισσότερα στο Participant Portal

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf


Friday, 14 February 2014

Ενημερωτική Ημερίδα “European Research Council Programmes and Horizon 2020” - 24 Φεβρουαρίου 2014

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο:“European Research Council Programmes and Horizon 2020”. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθείστις 24 Φεβρουαρίου 2014 στο Ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Λευκωσία.  

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC) στηρίζει τους πλέον ταλαντούχους ερευνητές και τις ομάδες τους ώστε να εκπονήσουν υψηλού επιπέδου πρωτοποριακή έρευνα αιχμής, αποκλειστικά στη βάση της επιστημονικής αριστείας. Ο προϋπολογισμός των Προγραμμάτων για την περίοδο 2014 – 2020 ανέρχεται στα 13 δις. Ευρώ, ενώ τα Προγράμματα του ERC έχουν καθιερωθεί και χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.  

Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές για τις δυνατότητες υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του ERCαπό την Εκπρόσωπο του ERC Executive Agency, Δρα Ελένη Ζίκα, καθώς και για τις υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής της Κύπρου.
Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία με τη Δήλωση Συμμετοχής  να θέσουνπροκαθορισμένα ερωτήματα προκειμένου αυτά να απαντηθούν και να συζητηθούν στο πλαίσιο της Εκδήλωσης καθώς και να ζητήσουν κατʼ ιδίαν συνάντηση με την Εκπρόσωπο του ERC Executive Agency για συζήτηση της Πρότασής τους (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). 
Η εγγραφή και η συμμετοχή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλικήΠερισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη Ημερήσια Διάταξη.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο και το αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 19η Φεβρουαρίου 2014 στο ΙΠΕ μέσω τηλεομοιότυπου (22 205001) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ipe4@research.org.cy).

Πληροφορίες
Ματθαίος Σπανός
Εθνικό Σημείο Επαφής ERC
Επιστημονικός Λειτουργός Α
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
τηλ. 22 205049

Thursday, 13 February 2014

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ


ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ - Όλες οι Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα «HORIZON 2020»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα HORIZON 2020, το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020).
Στον πίνακα,  To Ημερολόγιο του Ερευνητή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για την περίοδο 2014 – 2015. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των επιμέρους Προσκλήσεων και τη διαδικασία Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα Participant Portal ή να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) στο ΙΠΕ (τηλ.: 20205050, email: horizon2020@research.org.cy).