Friday, 31 January 2014

Ενημερωτική Ημερίδα και Συναντήσεις Ανατροφοδότησης για τις Πρώτες Προσκλήσεις ICT και FET του Προγράμματος "Ορίζοντας 2020" στην Κύπρο

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ε.Ε. οργανώνει Ημερίδα με τίτλο The First Calls for Proposalsfor Informationand Communication Technologies andFutureandEmerging Technologies in Horizon 2020: Info day andFeedbackSessions, η οποία θα λάβει μέρος την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 09:15 π.μ. στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) (Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος).
Με κύριο στόχο τη μέγιστη δυνατή στήριξη των Κυπριακών Φορέων, η Ημερίδα θα αποτελείται από δύο μέρη. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος θα γίνουν σύντομες αλλά περιεκτικές Παρουσιάσεις των ανοικτών Προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ΕργασίαςInformationandCommunicationTechnologies (ICT) καιFutureandEmergingTechnologies (FET) από τον Εκπρόσωπο της Ε.Ε., κ.Tom Clausen. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν εν συντομία η θεματική ενότητα DigitalSecurity του Προγράμματος Εργασίας SecureSocieties από το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για την Κοινωνική Πρόκληση 7: Ασφαλείς Κοινωνίες, κα Λίνα Τσούμπανου και οι υπηρεσίες στήριξης της Κυπριακής Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» από το αρμόδιο ΕΣΕ, κα Λίτσα Κουντουρίδου. Κατόπιν ολοκλήρωσης των Παρουσιάσεων, θα δοθεί επαρκές χρονικό περιθώριο για υποβολή ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες οι οποίοι καλούνται να μελετήσουν το Πρόγραμμα Εργασίας και για τα δυο Προγράμματα και σε περίπτωση που το επιθυμούν, να στείλουν εκ των προτέρων τυχόν θέματα ή απορίες που θα ήθελαν να σχολιάσει ο Εκπρόσωπος της Ε.Ε.
Στο δεύτερο μέρος, θα διευθετηθούν προκαθορισμένες Συναντήσεις Ανατροφοδότησης (Feedback Sessions) δέκα λεπτών στο πλαίσιο των οποίων ερευνητές οι οποίοι θα εκφράσουν εκ των προτέρων το ενδιαφέρον τους θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν εν συντομία τις ιδέες τους ή τις μέχρι τώρα εργασίες τους σχετικά με Προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο των πρώτων Προσκλήσεων ICT και FET. Στις Συναντήσεις αυτές θα συμμετέχουν ο Εκπρόσωπος της Ε.Ε., ο Εκπρόσωπος της Κύπρου στη Διαχειριστική Επιτροπή για το Πρόγραμμα ICT, κ. Σοφοκλής Χατζησοφοκλέους, και το αρμόδιο ΕΣΕ, κα Λίτσα Κουντουρίδου. Σκοπός των Συναντήσεων είναι να δοθεί η ευκαιρία σε Φορείς της Κύπρου να λάβουν κάποια γενικά αλλά χρήσιμα σχόλια στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για υποβολή Προτάσεων με κύριο σχολιασμό σε σχέση με το κατά πόσο η ιδέα που θα παρουσιαστεί συνάδει με τη θεματική ενότητα στην οποία θα υποβληθεί. Επισημαίνεται ότι κύρια προϋπόθεση συμμετοχής στις Συναντήσεις είναι η αποστολή των Παρουσιάσεων (με όριο τις τρεις διαφάνειες ανά Πρόταση) το αργότερο μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2014 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείοlkountouridou@research.org.cy. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής της Παρουσίασης του κάθε συμμετέχοντα.
Η συμμετοχή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν και γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλικήΕπισυνάπτονται η σχετική Ημερήσια Διάταξη καθώς και η Δήλωση Συμμετοχής. Παρακαλείσθε όπως επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014 αποστέλλοντας την επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής στην κα Άρτεμη Καπιρή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Horizon2020@research.org.cy) ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22205001.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τις ΤΠΕ, κα Λίτσα Κουντουρίδου (τηλέφωνο 22205020, ηλεκτρονικό ταχυδρομείοlkountouridou@research.org.cy).

http://www.research.org.cy/EL/news/3636.html

Friday, 24 January 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις εκδηλώσεις ενημέρωσης για το Πρόγραμμα HORIZON 2020, το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία, οι οποίες προγραμματίζονται στο επόμενο διάστημα από τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα θέματα που τους αφορούν, να θέτουν ερωτήματα, ενώ στις πλείστες των εκδηλώσεων θα έχουν επίσης τη δυνατότητα για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Ε.Ε. για συζήτηση συγκεκριμένων ιδεών για υποβολή πρότασης.

Το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:

Τίτλος Εκδήλωσης
Ημερομηνία
Χώρος Διεξαγωγής Ημερίδας
Κύριοι Ομιλητές
Αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής
29 Ιανουαρίου 2014
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής

Mr Antoine Mialhe (EC Officer, Health Directorate)

Γεωργία Κλεάνθους
31 Ιανουαρίου 2014
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Ms Maria Theofilatou (EC Officer, Unit B3 – Research Infrastructures)


Κωνσταντίνα Μακρή
03 Φεβρουαρίου 2014
Holiday Inn Nicosia City Center
Ms Marta Wysoczynska (EC Officer, Directorate G1 - Energy), Mr Efthimios Zagorianakos, EC Officer, Unit I4, Climate Action and Earth Observation, Earth Observation Sector), Mr Michail Kyriakopoulos, EC Officer, Unit H3, Aeronautics)

Ελεάνα Γαβριήλ /
Πιεραντώνιος Παπάζογλου

04 Φεβρουαρίου 2014
Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ)
Mr Tom Clausen (Programme Manager, Programme Coordination Unit, DG CONNECT)

Λίτσα Κουντουρίδου
«Horizon 2020 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research»

11 Φεβρουαρίου 2014
Θα ανακοινωθεί αργότερα
Mr Dieter BRIGITTA (EC Officer, Unit F.3, Agri-Food Chain)
Γεωργία Κλεάνθους

«European Research Council (ERC)»
24 Φεβρουαρίου 2014
Θα ανακοινωθεί αργότερα
Dr Eleni Zika (ERC Executive Agency)
Ματθαίος Σπανός


Τέλος, σημειώνεται ότι όλες οι εκδηλώσεις του Ιδρύματος σε σχέση με το Πρόγραμμα HORIZON 2020 ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.research.org.cy, στη σελίδα μας στο Facebook https://www.facebook.com/horizon2020cyprus και στο ιστολόγιο μας http://horizon2020cyprus.blogspot.com/ (βλέπε Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων).

Monday, 20 January 2014

Ενημερωτική Ημερίδα «Energy, Environment and Transport in HORIZON 2020»Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «HORIZON 2020” οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο«Energy, Environment and Transport in HORIZON 2020». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 03 Φεβρουαρίου 2014 στο Ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Λευκωσία.  
Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να ενημερωθεί η ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για θέματα που αφορούν:
  • στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και στις υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής,
  • σε εμπειρίες και συμβουλές επιτυχίας από ερευνητές και αξιολογητές σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να θέσουν ερωτήματαπρος τους Εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριοι ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας) κα Marta Wysoczynska (Directorate G1 – Energy), κ. Ευθύμιος Ζαγοριανάκος (Unit I4, Climate Action and Earth Observation, Earth Observation Sector) και κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλος (Unit H3 - Aeronautics).
Στην εκδήλωση θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους άτομα που συμμετείχαν ως ερευνητές ή / και αξιολογητές στα Ευρωπαϊκά προγράμματα και θα δώσουν συμβουλές επιτυχίας.
Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Ε.Ε. για συζήτηση συγκεκριμένων ιδεών για υποβολή πρότασης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη ενότητα στο έντυπο συμμετοχής.
Η εγγραφή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο προσχέδιο της Ημερήσιας Διάταξης.
Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής και την αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2014 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy).
Πληροφορίες
Ελεάνα Γαβριήλ (Eθνικό Σημείο Επαφής για «Secure, Clean and Efficient Energy» και «Smart, Green and Integrated Transport») Επιστημονικός Λειτουργός, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (τηλ. 22205048, email egabriel@research.org.cy)
Πιεραντώνιος Παπάζογλου (Eθνικό Σημείο Επαφής για «Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials»), Επιστημονικός Λειτουργός, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (τηλ. 22205048, email ppapazoglou@research.org.cy)


http://www.research.org.cy/EL/news/3638.html

Wednesday, 8 January 2014

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ (HORIZON 2020 LAUNCH EVENT) – 16 Ιανουαρίου 2014, ώρα 08.00Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας σας προσκαλούν την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014, στην Εθνική Εναρκτήρια Ημερίδα για τον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 - το νέο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Καινοτομία για την περίοδο 2014-2020. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία της Επιτρόπου για την Έρευνα, Καινοτομία και Επιστήμη κα  Máire Geoghegan-Quinn.
  
Αναμφίβολα ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες για προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ιδιαίτερα μέσα στη δύσκολη περίοδο που διανύει η Κύπρος, τις οποίες είναι σημαντικό η ερευνητική, η ακαδημαϊκή και η επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά, αποκομίζοντας το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τη χώρα μας.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν η δομή, οι διαδικασίες και οι κανονισμοί που θα διέπουν το καινούργιο Πρόγραμμα, καθώς και οι τρεις βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος με έμφαση στις δράσεις που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την κυπριακή ερευνητική κοινότητα. Προκαταρκτική Ημερήσια Διάταξη της Ημερίδας επισυνάπτεται.

Η ημερίδα πραγματοποιείται με χορηγό την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA) στο χώρο του ROYAL HALL στην παλιά Λευκωσία και θα διαρκέσει από τις 08:00 μέχρι τις 17:30. 


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 αποστέλλοντας το επισυναπτόμενο έντυπο συμμετοχής στην κυρία Άρτεμη Καπιρή (ΙΠΕ):  Τηλ:  22 205050, email: Horizon2020@research.org.cy.