Monday, 31 August 2015

Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο “Ethics in Project Proposals for Horizon 2020 Calls”, Λευκωσία, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία, διοργανώνει Ημερίδα με τίτλοEthicsinProjectProposalsforHorizon 2020 Calls,η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 09:15 π.μ. στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (Λεωφ. Διεθνούς Αεροδρομίου 6, Άγιος Δομέτιος) στη Λευκωσία.

Κύριος στόχος της Ημερίδας είναι να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τις διαδικασίες αλλά και τα κύρια θέματα Ethics (βιοηθική, δεοντολογία κτλ.) που προκύπτουν συχνά κατά την ετοιμασία Προτάσεων και Συμβολαίων Έργων για το Πρόγραμμα Horizon 2020, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπου συχνά προκύπτει ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες/επεξηγήσεις από τις ερευνητικές ομάδες. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της Ημερίδας θα γίνουν παρουσιάσεις από τον κ. Ισίδωρο Καρατζά, Επικεφαλής του Τομέα Ethics and Research Integrity της Γενικής Διεύθυνσης για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ε.Ε. και τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φελλά, Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου. Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας θα γίνει συζήτηση πάνελ με τη συμμετοχή Συντονιστών επιτυχημένων Προτάσεων στο Πρόγραμμα Horizon 2020, οι οποίοι θα μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες σε σχέση με τα θέματα αυτά με τους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν και γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλικήΕπισυνάπτονται η σχετική Ημερήσια Διάταξη καθώς και η Δήλωση Συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015 αποστέλλοντας τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση horizon2020@research.org.cy ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22205001.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ημερίδα και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Λίτσα Κουντουρίδου, Λειτουργό του Ιδρύματος και Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Horizon 2020 (τηλ.: 22205020, email: lkountouridou@research.org.cy).

Wednesday, 12 August 2015

«Ορίζοντας 2020» - Εκπαιδευτικά Εργαστήρια ΙΠΕ

Ενότητες - Modules   
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020), το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την Έρευνα και την Καινοτομία (2014 – 2020), διοργανώνει εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια. Εκπαιδευτές στα εν λόγω Εργαστήρια είναι τα στελέχη του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας που έχουν διορισθεί ως Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ).

Σκοπός των Εργαστηρίων αυτών είναι να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με το περιεχόμενο και τους κανονισμούς του Προγράμματος, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διαδικασία προετοιμασίας πετυχημένων προτάσεων, αλλά και στη διαχείριση των εγκεκριμένων έργων.

Τα Εργαστήρια αυτά είναι βασισμένα σε μια διαδραστική μέθοδο και περιλαμβάνουν παρουσιάσειςπρακτικά παραδείγματαασκήσεις και ανοικτή συζήτηση σε συνδυασμό με στοχευμένα εκπαιδευτικά μέσα που αποσκοπούν αφενός στην ενεργή συμμετοχή της εκάστοτε ομάδας στόχου και αφετέρου στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση των θεμάτων από τους συμμετέχοντες. Το περιεχόμενο των Εργαστηρίων καθώς και η επιλογή των εκπαιδευτικών μέσων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας στόχου. Λόγω ακριβώς του διαδραστικού χαρακτήρα των Εργαστηρίων, ο αριθμός συμμετεχόντων προβλέπεται να μην ξεπερνάει τα είκοσι πέντε (25) άτομα.

Έχουν σχεδιαστεί και προσφέρονται οι ακόλουθες Ενότητες – Modules: 

Module 1: To Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» με Μία Ματιά [Διάρκεια 3,5 Ώρες]  

Module 2: Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων
  • 2.1 Αρχικό Επίπεδο [Διάρκεια 6 Ώρες]
  • 2.2 Προχωρημένο Επίπεδο [Διάρκεια 9 Ώρες]
  • 2.3 Νέοι Ερευνητές [Διάρκεια 6 Ώρες]
  • 2.4 Επιχειρήσεις [Διάρκεια 9 Ώρες]

Module 3: Διαχείριση Έργων [Διάρκεια 9 Ώρες]
Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν. 

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Εργαστήρια και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Διαβάστε περισσότερα εδώ