Wednesday, 20 December 2017

Εκδήλωση «Horizon 2020 Cyprus National Event» «Work Programmes 2018-2020 • Towards FP9»

Την ενημέρωση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας για θέματα πολιτικής σε σχέση με την υλοποίηση του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και τις διεργασίες για το 9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, έχει στόχο η εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας με τίτλο: «Horizon 2020 Cyprus National Event» - «Work Programmes 2018-2020 · Towards FP9». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2018, μεταξύ των ωρών 09.00-16.30, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν επίσης δώδεκα Προγράμματα Εργασίας 2018-2020 καθώς και πρακτικές συμβουλές για την υποβολή πετυχημένων προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020». Πιο αναλυτικά, το  Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ενότητες ως ακολούθως:
Η πρώτη ενότητα «H2020 Assessment in the light of the next Framework Programme» αφορά στην αποτίμηση της υλοποίησης του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», όπως επίσης και στις διεργασίες και τις κύριες συζητήσεις που γίνονται για τη δομή και το περιεχόμενο του 9ου Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ. Οι ομιλίες και παρουσιάσεις της ενότητας αυτής θα εστιάσουν κυρίως σε επίπεδο πολιτικών συμπερασμάτων και κατευθύνσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο θα παρουσιαστεί η πορεία συμμετοχής μέχρι στιγμής της Κύπρου στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και οι κύριες συνιστώσες των θέσεων της χώρας σε ότι αφορά τη διαμόρφωση του 9ου ΠΠ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αξιωματούχοι της ΕΕ και εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν τις κυριότερες πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα αριστείας, κινητικότητας νέων ερευνητών και καινοτομίας καθώς και μια σύνθεση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την υλοποίηση του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και τις προοπτικές για το 9ο ΠΠ. Η ενότητα θα ολοκληρωθεί με ανοικτή συζήτηση, με τη συμμετοχή των ομιλητών και του κοινού.
Η δεύτερη ενότητα «Work Programmes 2018-2020» αφορά στην παρουσίαση των Προγραμμάτων Εργασίας της περιόδου 2018 - 2020 που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και αφορούν επενδύσεις συνολικού ύψους 30 δις Ευρώ. Θα παρουσιαστούν δώδεκα Προγράμματα Εργασίας 2018-2010 καθώς και οι σχετικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για το 2018. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν με τη συμμετοχή εννέα αρμόδιων στελεχών της ΕΕ, των Εκπροσώπων της Κύπρου στις Διαχειριστικές Επιτροπές και των Εθνικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020».
Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει «Πρακτικά Εργαστήρια» με συμβουλές για την υποστήριξη της συμμετοχής σε προτάσεις του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020».  Πιο συγκεκριμένα, θα γίνουν τέσσερα παράλληλα εργαστήρια σχετικά με: (α) την ετοιμασία και υποβολή επιτυχημένων προτάσεων, (β) την ετοιμασία επιχειρηματικού πλάνου για τις προτάσεις του Προγράμματος Teaming και του SME Instrument, (γ) τις δυνατότητες αξιοποίησης των ηλεκτρονικών εργαλείων του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και του Enterprise Europe Network, με έμφαση στις νέες λειτουργίες που προσφέρουν και (δ) τις διαδικασίες πραγματοποίησης κλινικών δοκιμών σε έργα του τομέα της υγείας.
Παράλληλα, στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει «Networking Corner» όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν συναντήσεις με τα αρμόδια στελέχη του ΙΠΕ για το Enterprise Europe Network και τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020».
Το πλήρες Πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.
Η Εγγραφή στην εκδήλωση είναι χωρίς χρέωση και γίνεται ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή υποστήριξης για το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» στο τηλέφωνο: 22205050 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  horizon2020@research.org.cy.

Tuesday, 12 December 2017

Horizon 2020 Science with and for Society - Εκδήλωση Δικτύωσης - 29 Ιανουαρίου 2018

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα συμμετοχής σε Εκδήλωση Δικτύωσης (Brokerage Event) που διοργανώνεται στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) στις 29 Ιανουαρίου 2018 αναφορικά με τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Science with and and for Society» του Ορίζοντα 2020, του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).
Το Πρόγραμμα «Science with and and for Society» αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών κοινωνικών προκλήσεων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, την οικοδόμηση ικανοτήτων και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία. Μέσα από τις δράσεις που θα υποστηριχθούν αναμένεται ότι η επιστήμη θα γίνει πιο ελκυστική, κυρίως για τους νέους και θα προωθηθεί ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική συνείδηση («social awareness») ​​και την κοινωνική υπευθυνότητα («social responsibility») .
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα μετακίνησής τους. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση είναι διαθέσιμες εδώ. Εγγραφές στην εκδήλωση μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος Εργασίας «Science with and for Society 2018 - 2020» και τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Participant Portal ή να επικοινωνούν με την κα Ελεάνα Γαβριήλ, Λειτουργό του ΙΠΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για την εν λόγω θεματική περιοχή (egabriel@research.org.cy, 22205046).
Τέλος, σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα για κάλυψη των εξόδων συμμετοχής στη συνάντηση δικτύωσης που δίνεται μέσω του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» του Ιδρύματος  Προώθησης Έρευνας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Ίδρυμα μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες και κανονισμοί για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση βρίσκονται στην Πύλη IRIS εδώ.