Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Μέχρι Δεκέμβριο 2013: Υιοθέτηση νομοθετικών πράξεων από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

11 Δεκεμβρίου 2013:  Ανακοίνωση των πρώτων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
01 Ιανουαρίου 2014: Το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 ξεκινά επίσημα


16 Ιανουαρίου 2014: Εκδήλωση επίσημης παρουσίασης του Προγράμματος στην Κύπρο (Royal Hall, Λευκωσία, 08.00 - 17.30) 

29 Ιανουαρίου 2014: «Horizon 2020 - Health, Demographic Change and Wellbeing» μφιθέατρο Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Λευκωσία)

31 Ιανουαρίου 2014: European Research Infrastructures (including e-infrastructures) in Horizon 2020 ('Ιδρυμα Προώθησης Έρευνας, Λευκωσία)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014


03 Φεβρουαρίου 2014: Energy, Environment and Transport in HORIZON 2020 (Holiday Inn, Λευκωσία)

04 Φεβρουαρίου 2014: The First Calls for Proposals for Information andCommunication Technologies and Future and Emerging Technologies in Horizon 2020: Infoday and FeedbackSessions (Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος)
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
12 Ιουνίου 2014: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για Αρχάριους (Λευκωσία)

19 Ιουνίου 2014: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για Αρχάριους (Λευκωσία)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Σεπτέμβριος 2014: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για Αρχάριους (Λευκωσία)

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.