Friday, 17 October 2014

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

31 Οκτωβρίου 2014, 09:00 – 13:00, ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, Λευκωσία

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Horizon 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020) και τον κύκλο Εξειδικευμένων Εργαστηρίων που έχει ξεκινήσει για το σκοπό αυτό, οργανώνει Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για αρχάριους με θέμα: «Πρόγραμμα για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης “HORIZON 2020” και Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για Ερευνητές στα Πρώτα Στάδια Καριέρας». Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2014, στα Γραφεία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (Λεωφ. Στροβόλου 123), στη Λευκωσία.

Με κύριο στόχο τη μέγιστη δυνατή στήριξη ερευνητών στα πρώτα στάδια καριέρας ως προς τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Horizon 2020, το Εργαστήρι αναμένεται να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δίδονται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος και να γνωρίσουν πετυχημένες στρατηγικές ετοιμασίας Προτάσεων. Για το σκοπό αυτό, θα παρουσιαστούν η δομή του Προγράμματος με τους τύπους χρηματοδότησης και τον τρόπο εύρεσης κατάλληλης θεματικής, ενώ θα δοθεί έμφαση στις ευκαιρίες για ερευνητές στα πρώτα στάδια της καριέρας τους και θα παρουσιαστούν πρακτικές συμβουλές για συγγραφή επιτυχημένων προτάσεων. Το Εργαστήρι θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Παρουσιάσεις, πρακτικά παραδείγματα καθώς και διάφορες διαδραστικές ασκήσεις. Η Ημερήσια Διάταξη επισυνάπτεται.
Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου ενώ λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα του Εργαστηρίου, ο αριθμός συμμετεχόντων δεναναμένεται να ξεπεράσει τα είκοσι (20) άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Ομάδα Στόχος
Λόγω του εξειδικευμένου περιεχομένου του Εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι στα πρώτα στάδια της ερευνητικής τους καριέρας (Προπτυχιακοί/ Μεταπτυχιακοί/ Διδακτορικοί Φοιτητές ή Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές με το πολύ 2-3 χρόνια από την απόκτηση του Διδακτορικού) και να έχουν λίγες ή και καθόλου γνώσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Horizon 2020 και τη συγγραφή Προτάσεων.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο και το αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 24η Οκτωβρίου 2014 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( horizon2020@research.org.cy). Η συμμετοχή στο Εργαστήρι είναι δωρεάν. Παρακαλούμε σημειώστε ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάσει την προαναφερόμενη Ομάδα Στόχο και τη λογική "first-come / first-served".
Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πάνω Εργαστήρι και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 20205050, email:  horizon2020@research.org.cy).

Wednesday, 15 October 2014

ΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

Οι ευκαιρίες που έχουν οι Κύπριοι για χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ είναι το θέμα σειράς ενημερωτικών σεμιναρίων που διοργανώνουν η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε όλες τις πόλεις τις Κύπρου. Τα σεμινάρια διοργανώνοντα μέσα στα πλαίσια της όλης προσπάθειας που γίνεται με πρωταρχικό στόχο, τη μεγαλύτερη δυνατή και αποτελεσματική αξιοποίηση από τους Κύπριους πολίτες και Κυπριακούς φορείς των πόρων από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2020


Τα σεμινάρια που είναι ανοικτά στο κοινό θα περιέχουν γενική παρουσίαση για όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ και ζωντανή περιήγηση της Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. Το κάθε σεμινάριο θα συμπεριλαμβάνει επίσης και εξειδικευμένη παρουσίαση για ένα συγκεκριμένο ανταγωνιστικό πρόγραμμα, όπως το COSME, το ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ2020 , η Δημιουργική Ευρώπη και άλλα.
Το πρώτο ενημερωτικό σεμινάριο θα γίνει στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Λάρνακα την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014 και η ώρα 16:45 – 19:45, σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Λάρνακας και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Μετά τη γενική παρουσίαση θα ακολουθήσει εξειδικευμένη παρουσίαση για το ανταγωνιστικό πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ2020 από εμπειρογνώμονα της ΓΔ Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας θα μιλήσει επίσης για τον ρόλο των εθνικών σημείων επαφής της Κύπρου και συμβουλές για επιτυχημένες προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ2020.
Στο σεμινάριο οι Κύπριοι πολίτες και φορείς/οργανισμοί θα έχουν την ευκαιρία να έχουν μια σφαιρική ενημέρωση για τις πηγές  χρηματοδότησης από ΕΕ και θα μπορέσουν να μιλήσουν από κοντά με τους αρμόδιους λειτουργούς τους Κράτους, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΙΠΕ για τα ανταγωνιστικά Προγράμματα και ιδιαίτερα για το ανταγωνιστικό πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ και να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν σε θέματα έρευνας και καινοτομίας.
Θα ακολουθήσουν άλλα ενημερωτικά σεμινάρια για ευκαιρίες χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ στην Πάφο, Λεμεσό και Λευκωσία.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση pdf - 443 KB [443 KB] και το πρόγραμμα pdf - 585 KB [585 KB] του σεμιναρίου στην Λάρνακα.