Monday, 19 May 2014

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για το Πρόγραμμα Horizon 2020 για Αρχάριους με θέμα την Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Horizon 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (2014 – 2020) και τον  κύκλο Εξειδικευμένων Εργαστηρίων που έχει ξεκινήσει για το σκοπό αυτό, οργανώνει Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα την Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων ειδικά διαμορφωμένο για αρχάριους. Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθείστις 12 Ιουνίου 2014 στο ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Λευκωσία.  

Με κύριο στόχο τη μέγιστη δυνατή στήριξη νεοεισερχόμενων ερευνητών στο Πρόγραμμα Horizon 2020, το Εργαστήρι αναμένεται να  βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δίδονται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος, αναπτύσσοντας πετυχημένες στρατηγικές ετοιμασίας Προτάσεων. Για το σκοπό αυτό, θα παρουσιαστεί ο ολοκληρωμένος κύκλος συγγραφής Προτάσεων συμπεριλαμβανομένου της εύρεσης της κατάλληλης θεματικής για την κάθε ιδέα, διαμόρφωσης Προτάσεων, Αναζήτησης Συνεργατών και κατάρτισης Προϋπολογισμού. Το Εργαστήρι θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Παρουσιάσεις, πρακτικά παραδείγματα καθώς και διάφορες διαδραστικές ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση των μεθόδων συγγραφής πετυχημένων Προτάσεων από τους συμμετέχοντες. Η Ημερήσια Διάταξη επισυνάπτεται.

Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου ενώ λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα του Εργαστηρίου, ο αριθμός συμμετεχόντων δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα είκοσι (20) άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Σημειώνεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων έχει ήδη προγραμματιστεί δεύτερο Εργαστήρι για το Σεπτέμβριο του 2014, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Ομάδα Στόχος
Λόγω του εξειδικευμένου περιεχομένου του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν λίγες ή και καθόλου γνώσεις σχετικά με τη συγγραφή Προτάσεων για το Πρόγραμμα Horizon 2020. 

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο και το αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 4η Ιουνίου 2014 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy). Η συμμετοχή στο Εργαστήρι είναι δωρεάν.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πάνω Εργαστήρι και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 20205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Thursday, 15 May 2014

Δημόσια Διαβούλευση για την ανάδειξη νέων Θεματικών Ενοτήτων για το Πρόγραμμα FET Proactive

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής εισηγήσεων/ιδεών στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διεξάγει η Ε.Ε. με στόχο την ανάδειξη νέων Θεματικών Ενοτήτων για χρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος FET Proactive του Προγράμματος Horizon 2020.  Η Δημόσια Διαβούλευση διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων είναι η 15η Ιουνίου 2014.

Συναφώς αναφέρεται ότι το Πρόγραμμα FET Proactive είναι μέρος του μεγαλύτερου Προγράμματος Future and Emerging Technologies του Horizon 2020 που αφορά σε πρωτοβουλία της E.E. για χρηματοδότηση πολλά υποσχόμενων Έργων υψηλού ρίσκου. Το Πρόγραμμα FΕΤ Proactive αποτελεί μια ενεργή προσπάθεια για χρηματοδότηση έρευνας και κανοτομίας σε νέα πεδία. Με μια καθ’όλα διερευνητική προσέγγιση για ανακάλυψη και στήριξη νέων ενοτήτων που δεν είναι ακόμη αρκετά ώριμες για ένταξη στον οδικό χάρτη της έρευνας, στόχος του Προγράμματος είναι και η δημιουργία νέων διεπιστημονικών ερευνητικών κοινοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το Πρόγραμμα αυτό καθώς και τις ενότητες που χρηματοδοτούνται στο παρόν στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν το σχετικόΠρόγραμμα Εργασίας.

Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι να διαμορφωθούν θεματικές οι οποίες θα συντείνουν στην αλλαγή της κατεύθυνσης της έρευνας του μέλλοντος. Η διαβούλευση αποτελείται από μια σειρά από συζητήσεις, στο πλαίσιο των οποίων οι συμμετέχοντες μπορούν να προτείνουν ιδέες για νέες πρωτοβουλίες μέσω της ιστοσελίδας ή να συζητήσουν τα εννέα θέματα έρευνας που προέκυψαν από την προηγούμενη διαβούλευση, με σκοπό να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο αυτά εξακολουθούν να είναι σημαντικά. Τα θέματα αυτά και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοί τους για ανάρτηση σχολίων είναι τα ακόλουθα:


Σημειώνεται ότι οι εισηγήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση είναι διαθέσιμα στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, για ενημέρωση και τυχόν περαιτέρω σχολιασμό από άλλους ενδιαφερόμενους.
Για περαιτέρω πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου, Επιστημονική Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, κα Λίτσα Κουντουρίδου (τηλ. 22205020, email: lkountouridou@research.org.cy).

Εκπαιδευτική Ημερίδα “Individual Fellowships 2014: Marie Skłodowska – ‘Curie-ous’ on How to Prepare a Competitive Proposal”


Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «HORIZON 2020” οργανώνει Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο «Individual Fellowships 2014: Marie Skłodowska – ‘Curie-ous’ on How to Prepare a Competitive Proposal»

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 05 Ιουνίου 2014 στο Ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Λευκωσία. 

Σκοπός της Ημερίδας είναι να ενημερωθεί η ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για θέματα που αφορούν:
- στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης “Individual Fellowships 2014” και στην κατανόηση των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας, 
- σε πρακτικές συμβουλές και εισηγήσεις για την προετοιμασία και τη συγγραφή σχετικής πρότασης,

Εκπαιδευτές θα είναι ο κ. Γιάννης Βακόνδιος από το Unit A.2 της Research Executive Agency στις Βρυξέλλες, καθώς και ο κ. Πιεραντώνιος Παπάζογλου ως Εθνικό Σημείο Επαφής από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Επίσης, στην Ημερίδα θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους άτομα που συμμετείχαν ως ερευνητές στις πρόσφατες παρόμοιες Προσκλήσεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο και θα δώσουν συμβουλές επιτυχίας.

Σημειώνεται ότι η Ημερίδα απευθύνεται σε άτομα που θα καταρτίσουν Πρόταση MSCA-IF-2014. Σημειώνεται, επίσης, ότι η Ημερίδα θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις αλλά και διαδραστικές ασκήσεις.

Η εγγραφή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η Ελληνική. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο προσχέδιο της Ημερήσιας Διάταξης. 

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής και την αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 2α Ιουνίου 2014 στο ΙΠΕ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση horizon2020@research.org.cy ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22205001.

Πληροφορίες
Πιεραντώνιος Παπάζογλου (Eθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»), Επιστημονικός Λειτουργός, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (τηλ. 22205048, email ppapazoglou@research.org.cy).

AGENDA_MSCA-IF_Cyprus-RPF_05 JUNE 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ 05 ΙΟΥΝ 2014