Χρήσιμα Έντυπα ΙΠΕ

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ειδικά Έντυπα που έχει δημιουργήσει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σχέση με το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Έρευνα και Καινοτομία. Τα Έντυπα στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση των ερευνητών αλλά και στη διευκόλυνσή τους κατά την αναζήτηση συνεργατών.

Πιο συγκεκριμένα, τα Έντυπα αφορούν στα πιο κάτω:

H2020-1:  ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τις θεματικές περιοχές προτεραιότητες του «Ορίζοντα 2020» για τις οποίες επιθυμούν να λαμβάνουν ενημέρωση από το ΙΠΕ.


H2020-2:  ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΠΕ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»
Τα στελέχη του ΙΠΕ μπορούν να προβούν σε παρουσιάσεις σε σχέση με το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνονται από άλλους φορείς στην Κύπρο.


H2020-3: HORIZON 2020 PROFILE FORM
Φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προτάσεις, μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και το «προφίλ» τους θα προωθηθεί, με τη βοήθεια των Εθνικών Σημείων Επαφής, σε πιθανούς ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες.


H2020-4: HORIZON 2020 PARTNER SEARCH FORM
Τα Εθνικά Σημεία Επαφής μπορούν να βοηθήσουν Συντονιστές ή/και Συνεργάτες που είναι στο στάδιο ετοιμασία πρότασης να  βρουν άλλους συνεργάτες, προωθώντας το έντυπο αναζήτησης συνεργατών σε πιθανούς ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες.


H2020-5: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»
Το ΙΠΕ προσφέρει δωρεάν υπηρεσία προεπισκόπησης προτάσεων. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής στο οποίο επισυνάπτεται και το προσχέδιο της πρότασης, τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης.


H2020-6: ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»
Οι συνεργάτες μπορούν να δίνουν τα σχόλιά τους για τις υπηρεσίες που έλαβαν από το ΙΠΕ σε σχέση με το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και τις εισηγήσεις τους για βελτιώσεις.


H2020-7: ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΠΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»
Οι συμμετέχοντες σε ενημερωτικές εκδηλώσεις του ΙΠΕ μπορούν να δίνουν τα σχόλιά τους και τις εισηγήσεις τους για βελτιώσεις. 


Χρήσιμα Έντυπα

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.