Monday, 22 August 2016

Εργαλεία για την Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων από Έργα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο και του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (H2020 Common Support Centre) στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημιουργία μιας νέας υποστηρικτικής υπηρεσίας για έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και από το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 και αφορά στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτά.  

Η πιλοτική πρωτοβουλία "Common Exploitation Booster" προσφέρει τέσσερις τύπους υπηρεσιών για έργα και αποτελέσματα σε διάφορα επίπεδα / στάδια ωριμότητάς τους:
Οι υπηρεσίες προσφέρονται από εξωτερικούς συμβούλους μέσω συμφωνίας εμπιστευτικότητας και το κόστος μπορεί να καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (H2020 Common Support Centre).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και πώς να κάνουν αίτηση για αυτές στο σχετικό φυλλάδιο.

Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ακόλουθο σύνδεσμο http://exploitation.meta-group.com/ή να επικοινωνήσουν απευθείας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος EC-CSC-Exploitation-Support@ec.europa.eu.

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ινδίας Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Ανακοινώθηκε πρόσφατα η από κοινού χρηματοδότηση συνεργατικών ερευνητικών και τεχνολογικών προτάσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας για θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της Ινδίας.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ινδίας θα υποστηρίξει οργανισμούς έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας που εδρεύουν στην Ινδία να συμμετάσχουν σε προγράμματα του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 (Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020). 

Ο μηχανισμός αυτός ανοίγει την πόρτα σε μια πιο ουσιαστική και ισορροπημένη συνεργασία μεταξύ Ε.Ε. και Ινδίας σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και εντάσσεται στο πλαίσιο μια σειράς ανάλογων πρωτοβουλιών μεταξύ της Ε.Ε. και των τρίτων συνεργαζόμενων χωρών στο εν λόγω Πρόγραμμα. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, φορείς από τρίτες χώρες δεν δικαιούνται χρηματοδότηση εκτός αν ανήκουν σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες οι οποίες αναφέρονται ρητά στα Προγράμματα Εργασίας.

Μέσω του μηχανισμού συγχρηματοδότησης που δημιουργήθηκε, οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί από την Ινδία, οι οποίοι είναι εταίροι σε Προτάσεις που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της χώρας τους για χρηματοδότηση του προϋπολογισμού τους στην Πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων:

1. DST-EU Calls for Proposals:
Call name / topic
(click topic name to follow link)
Closing
date
NMBP-04-2017 - Architectured /Advanced material concepts for intelligent bulk material structures
27.10.2016
NMBP-06-2017 - Improved material durability in buildings and infrastructures, including offshore
27.10. 2016
NMBP-13-2017 - Cross-cutting KETs for diagnostics at the point-of-care
19.01.2017

2. DBT-EU Calls for Proposals:
  Call name / topic
(click topic name to follow link)
Closing
date
NMBP-15-2017: Nanotechnologies for imaging cellular transplants and regenerative processes in vivo
Bio-Nano-Tech
27.10.2016
BIOTEC-07-2017: New Plant Breeding Techniques (NPBT) in molecular farming: Multipurpose crops for industrial bioproducts
Biotech
27.10.2016
SC1-PM-07–2017: Promoting mental health and well-being in the young
Health
4.10.2016
SC1-PM-08–2017: New therapies for rare diseases
Health
4.10.2016
SC1-PM-10–2017: Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the adult population
Health
4.10.2016

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την επιλεξιμότητα των δαπανών και γενικότερα για τους κανόνες συμμετοχής στους ακόλουθους διαδικτυακούς συνδέσμους:
http://dst.gov.in/sites/default/files/DST-EC-Call%20note-co-funding-2016-DST-version-%282%29-revised-100816-clean.pdf
http://www.dbtindia.nic.in/wp-content/uploads/DBT-EUcallsunderH2020-.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, των επιμέρους Προσκλήσεων και τη διαδικασία Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδαParticipant Portal ή να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) στο ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).

Πρόσφατες Δηλώσεις για τη Συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Σύμφωνα με πιο πρόσφατη ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου εγγυήθηκε τη συμμετοχή των Βρετανικών Οργανισμών σε έργα του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για το διάστημα στο οποίο η χώρα εξακολουθεί να αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και ταυτόχρονα διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο θα αναλάβει μελλοντικά τη χρηματοδότηση των έργων διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τις πληρωμές ακόμη και στις περιπτώσεις που τα έργα θα υλοποιούνται σε χρονική περίοδο κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει αποχωρίσει από την Ε.Ε.


Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή των Βρετανών σε προτάσεις που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα ενώ η χώρα είναι ακόμη μέλος της Ε.Ε. θα χρηματοδοτηθεί για όλη τη διάρκεια του έργου. Οι δηλώσεις αυτές διασφαλίζουν τους βρετανούς συμμετέχοντες ώστε να συνεχίσουν να υποβάλλουν προτάσεις ενώ από την άλλη πλευρά καθησυχάζουν και τους συνεργάτες τους από τις άλλες χώρες όσον αφορά στη συμμετοχή βρετανικών οργανισμών σε μελλοντικές προτάσεις ή σε έργα που ήδη υλοποιούνται ότι σε καμιά περίπτωση η συμπερίληψή τους σε δίκτυα συνεργασίας δεν θα επηρεάσει την αξιολόγηση των προτάσεων ή θα ρισκάρει τη μελλοντική χρηματοδότηση των έργων.
Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενες δηλώσεις η Κυβέρνηση της χώρας διαβεβαίωνε, μέσω του αρμόδιου Υπουργού της κ. Jo Johnson (Minister of State for Universities and Science), ότι το καθεστώς της συμμετοχής της χώρας στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 δεν θα επηρεαστεί προς το παρόν από την έξοδο της χώρας από την Ε.Ε.:
The referendum result has no immediate effect on those applying to or participating in Horizon 2020. UK participants can continue to apply to the programme in the usual way. The future of UK access to European science funding will be a matter for future discussions. Government is determined to ensure that the UK continues to play a leading role in European and international research.
https://www.gov.uk/government/news/statement-on-higher-education-and-research-following-the-eu-referendum

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της δήλωσε για το ίδιο θέμα:
Statement from European Commission
The Statement of 29 June of the Heads of State or Government of 27 Member States, as well as the Presidents of the European Council and the European Commission, confirms that until the UK leaves the EU, EU law continues to apply to and within the UK, both when it comes to rights and obligations. This includes the eligibility of UK legal entities to participate and receive funding in Horizon 2020 actions.
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/outcome-referendum-united-kingdom

Το ΙΠΕ θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις εξελίξεις επί του θέματος.

Thursday, 18 August 2016

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης»

Το   Ίδρυμα  Προώθησης  Έρευνας  (ΙΠΕ)  επιθυμεί  να  ενημερώσει  τους  ενδιαφερόμενους  για  τη δυνατότητα υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης». Βασική  επιδίωξη  του Προγράμματος είναι:  (i)  η  ανάπτυξη δικτύωσης και δημιουργίας καναλιών μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας, (ii) η ανάπτυξη συνεργασίας για   συμμετοχή   σε   διεθνή   προγράμματα,   (iii)   η   ενίσχυση   των   ευκαιριών   αξιοποίησης   των αποτελεσμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας   που παράγονται στην Κύπρο και (iv) η προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στις €36,000, με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης τα €900 (lump sum) για κάθε συμμετέχοντα.

Οι Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης που θα καλύπτει η εν λόγω Πρόσκληση, θα ανακοινώνονται στον ιστοχώρο του Ιδρύματος στη διεύθυνση www.research.org.cy. Ο πίνακας Εκδηλώσεων αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή σε Εκδήλωση Δικτύωσης, πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την προγραμματιζόμενη Εκδήλωση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2016, ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τους όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Πρόσκληση του Προγράμματος.

Για  περισσότερες  πληροφορίες,   οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επικοινωνούν  με  τον  αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος κ. Σταύρο Καμπανέλλα (τηλέφωνο: + 357 22 205056, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:skambanellas@research.org.cy).

Monday, 1 August 2016

Ενημέρωση για τη Συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Μετά τα Αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος για την Αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι μετά τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αποχώρησή της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E), έγινε η ακόλουθη δήλωση από την πλευρά της Ε.Ε.:

The Statement of 29 June of the Heads of State or Government of 27 Member States, as well as the Presidents of the European Council and the European Commission, confirms that until the UK leaves the EU, EU law continues to apply to and within the UK, both when it comes to rights and obligations. This includes the eligibility of UK legal entities to participate and receive funding in Horizon 2020 actions

Μπορεί κανείς να βρει ολόκληρη τη δήλωση στον ακόλουθο σύνδεσμο (link):http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html
Υπενθυμίζεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο από την πλευρά του, μέσω του αρμόδιου Υπουργού της κ. Jo Johnson (Minister of State for Universities and Science), εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση σε σχέση με το καθεστώς της συμμετοχής της χώρας στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020:

The referendum result has no immediate effect on those applying to or participating in Horizon 2020. UK participants can continue to apply to the programme in the usual way. The future of UK access to European science funding will be a matter for future discussions. Government is determined to ensure that the UK continues to play a leading role in European and international research.
https://www.gov.uk/government/news/statement-on-higher-education-and-research-following-the-eu-referendum 

Το ΙΠΕ θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις εξελίξεις επί του θέματος.