Thursday, 26 February 2015

Ενημερωτική Ημερίδα «Ενέργεια και Περιβάλλον στο HORIZON 2020» 09 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Holiday Inn

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα “HORIZON 2020” οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλοΕνέργεια και Περιβάλλον στο HORIZON 2020”. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 09 Μαρτίου 2015 στο Ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Λευκωσία.  
Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να ενημερωθεί η ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για θέματα που αφορούν:
  • στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και στις υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής,
  • σε συμβουλές για ετοιμασία πρότασης και δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Κύριοι ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Αλέξανδρος Κοτρωνάρος (Γενική Διεύθυνση Ενέργειας) και Δρ. Βασίλης Μπαλαμπάνης (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας).

Στην εκδήλωση θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους άτομα που συμμετείχαν ως ερευνητές ή / και αξιολογητές στα Ευρωπαϊκά προγράμματα και θα δώσουν συμβουλές επιτυχίας.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τα Εθνικά Σημεία Επαφής ή/και τους εκπροσώπους της Ε.Ε. για συζήτηση συγκεκριμένων ιδεών για υποβολή πρότασης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη ενότητα στο έντυπο συμμετοχής.

Η εγγραφή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο προσχέδιο της Ημερήσιας Διάταξης.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής και την αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 4η Μαρτίου 2015 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy).

Πληροφορίες
Ελεάνα Γαβριήλ (Εθνικό Σημείο Επαφής για «Secure, Clean and Efficient Energy») Επιστημονικός Λειτουργός, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (τηλ. 22205046, email egabriel@research.org.cy)
Πιεραντώνιος Παπάζογλου (Εθνικό Σημείο Επαφής για «Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials»), Επιστημονικός Λειτουργός, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (τηλ. 22205048, email ppapazoglou@research.org.cy)

Monday, 16 February 2015

Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο “Preparing Competitive Proposals for ICT and FET in Horizon 2020”, Λευκωσία, 19 Φεβρουαρίου 2015

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία, οργανώνει Ημερίδα με τίτλοPreparingCompetitiveProposalsforInformationandCommunicationTechnologies(ICTandFutureandEmergingTechnologies (FETinHorizon 2020”,η οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 09:15 π.μ. στο ξενοδοχείο Cleopatra στη Λευκωσία.

Με κύριο στόχο τη μέγιστη δυνατή στήριξη των Κυπριακών Φορέων, η Ημερίδα θα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα γίνει Παρουσίαση των ανοικτών Προσκλήσεων για υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Εργασίας ΙCT και FET από τον Εκπρόσωπο της Ε.Ε., κ. Morten Moller, Head of Unit, Programme Coordination (DG CNECT) με ειδική αναφορά στα χαρακτηριστικά Ανταγωνιστικών Προτάσεων καθώς και άλλες συμβουλές για την ετοιμασία Προτάσεων. Στη συνέχεια, θα γίνει Παρουσίαση από Εκπροσώπους εταιρειών οι οποίες έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση κατά τον πρώτο κύκλο Προσκλήσεων στη Θεματική Περιοχή ICT ενώ θα ακολουθήσουν Παρουσιάσεις με διαδραστικό χαρακτήρα σε σχέση με την ετοιμασία Προτάσεων και τη διαδικασία Αξιολόγησης.

Κατά το δεύτερο μέρος, θα διευθετηθούν προκαθορισμένες κατ’ιδίαν Συναντήσεις Ανατροφοδότησης (Feedback Sessions) δεκαπέντε λεπτών στο πλαίσιο των οποίων ερευνητές οι οποίοι θα εκφράσουν εκ των προτέρων το ενδιαφέρον τους θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν εν συντομία τις ιδέες τους ή τις μέχρι τώρα εργασίες τους σχετικά με Προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ICT και FET. Στις Συναντήσεις αυτές θα συμμετέχουν ο Εκπρόσωπος της Ε.Ε., ο Εκπρόσωπος της Κύπρου στη Διαχειριστική Επιτροπή για το Πρόγραμμα ICT, κ. Σοφοκλής Χατζησοφοκλέους, και το αρμόδιο ΕΣΕ, κα Λίτσα Κουντουρίδου.

Επισημαίνεται ότι κύρια προϋπόθεση συμμετοχής στις Συναντήσεις είναι η αποστολή των Παρουσιάσεων (με όριο τις τρεις διαφάνειες ανά Πρόταση) το αργότερο μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2015 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείοlkountouridou@research.org.cy.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής της Παρουσίασης του κάθε συμμετέχοντα.

Η συμμετοχή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν και γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική 

Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τηΔευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015 αποστέλλοντας τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Horizon2020@research.org.cy) ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22205001.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Λίτσα Κουντουρίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τη θεματική περιοχή ICT και το Πρόγραμμα FET του Προγράμματος Horizon 2020 (Email.: lkountouridou@research.org.cy, Τηλ: 22205020).